Tìm thấy 2 mục


@Hoài Cổ đã viết:Nói về #chịch thì chúng ta không thể nói nó tốt hay xấu cả vì lớn lên đa số đều phải làm cả thôi
chừng nào bạn chịch người ta vô phép hoặc chưa đủ tuổi thì lúc đó bạn là đứa lên phường đầu tiên đấy

Và hiện nay các bạn trên facebook cũng dùng từ "chịch" trong các câu nói của họ
điều này cũng 1 phần nào thể hiện cái nhân phẩm , đạo đức của họ đến cả bây giờ 1 đứa lớp 6 tụi nó còn dám chỉ ngón giữa vào mặt tôi và đòi chịch thì nó hư hay không là biết rồi đấy

Còn vụ chịch xã giao thì thấy nhiều đứa trên mạng thì ở ngoài đời chả biết tụi nó dám làm không nhưng chịch thì đáng lẽ là phải cưới nhau rồi nhỉ ?

Tôi khuyên chân thành nếu các bạn chưa đủ tuổi thì đừng nên dính dáng vào mấy chuyện này dễ sinh tật xấu hư người cho xem đặc biệt là các bạn nam giới đấy

Chốt : góp ý , sai thì cứ việc chửi ném đá , gạch nếu cần thiết


Đâu phải là cứ chịch là phải cưới nhau hả anh?
Nói về #chịch thì chúng ta không thể nói nó tốt hay xấu cả vì lớn lên đa số đều phải làm cả thôi
chừng nào bạn chịch người ta vô phép hoặc chưa đủ tuổi thì lúc đó bạn là đứa lên phường đầu tiên đấy

Và hiện nay các bạn trên facebook cũng dùng từ "chịch" trong các câu nói của họ
điều này cũng 1 phần nào thể hiện cái nhân phẩm , đạo đức của họ đến cả bây giờ 1 đứa lớp 6 tụi nó còn dám chỉ ngón giữa vào mặt tôi và đòi chịch thì nó hư hay không là biết rồi đấy

Còn vụ chịch xã giao thì thấy nhiều đứa trên mạng thì ở ngoài đời chả biết tụi nó dám làm không nhưng chịch thì đáng lẽ là phải cưới nhau rồi nhỉ ?

Tôi khuyên chân thành nếu các bạn chưa đủ tuổi thì đừng nên dính dáng vào mấy chuyện này dễ sinh tật xấu hư người cho xem đặc biệt là các bạn nam giới đấy

Chốt : góp ý , sai thì cứ việc chửi ném đá , gạch nếu cần thiết