Tìm thấy 4 mục


@Vietsub đã viết:Có ông nào để ý là mấy thằng đi dream,đặc biệt là dream thái nó rất thần thánh cái xe đấy của nó lên ko Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oongồi nc với thằng bạn của ông em có con dream thái nhìn bóng bẩy phết,vui miệng khen câu xe ngon thế là nó chém đến tận mẹ nó mây xanh
mình bảo con xe #dream thôi mà ông em làm như ghê lắm,thì nó nói là có đổi xe anh với xe em,em cũng chẳng đổi.mình bảo địt mẹ mày điên,đéo ai nó thèm đổi xe bố hơn 200tr xe mày cho căng 40tr đi đấy là xe ngon,mà giờ làm đéo có xe nào ngon tới giá đấy nữa mà mày bảo tao đổi cho mày,mày bị ảo tưởng à Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo
ko riêng thằng cu đấy mà đầy thằng nó đi con dream nó thần thánh hết sức,nó cứ như nó đang đi siêu xe đéo bằng,cho tao đi sh với dream tao chọn đi dream thế nọ thế kia,thực ra làm đéo có tiền mua sh,cho đi sh chả đi vội,đéo phải nói về độ cưa gái giữa xe dream vơi sh rồi,chả nhẽ đi cưa gái lại bảo em ơi xe dream anh là dream thái à đéo ai nó quan tâm Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo có con dream ghẻ mà thần thánh lên vcc
chú ý là tôi đéo chê anh em đi dream nhé,xe nào cũng là xe tùy vào túi tiền,cái tôi đang nói ở đây là nhiều thằng nó thần thánh hóa con xe đấy quá mức,như kiểu là 1 cái xe của chúa trời hay đức phật ban cho vậy, đi xe đấy là sẽ thành thần thánh hay như nào ý 
nực cười vãi cứt Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo


:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Dream đc cái khung vs vỏ của nó chắc chắn ít hao xăng . Chứ nói thật đi #dream bất tiện bỏ mẹ có cái áo mưa cũng éo biết nhét vào đâu h chỉ có chơi e AB cốp to để cái j cũng tiện

Thanh Niên Cứng đã viết:Có ông nào để ý là mấy thằng đi dream,đặc biệt là dream thái nó rất thần thánh cái xe đấy của nó lên ko Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oongồi nc với thằng bạn của ông em có con dream thái nhìn bóng bẩy phết,vui miệng khen câu xe ngon thế là nó chém đến tận mẹ nó mây xanh
mình bảo con xe #dream thôi mà ông em làm như ghê lắm,thì nó nói là có đổi xe anh với xe em,em cũng chẳng đổi.mình bảo địt mẹ mày điên,đéo ai nó thèm đổi xe bố hơn 200tr xe mày cho căng 40tr đi đấy là xe ngon,mà giờ làm đéo có xe nào ngon tới giá đấy nữa mà mày bảo tao đổi cho mày,mày bị ảo tưởng à Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo
ko riêng thằng cu đấy mà đầy thằng nó đi con dream nó thần thánh hết sức,nó cứ như nó đang đi siêu xe đéo bằng,cho tao đi sh với dream tao chọn đi dream thế nọ thế kia,thực ra làm đéo có tiền mua sh,cho đi sh chả đi vội,đéo phải nói về độ cưa gái giữa xe dream vơi sh rồi,chả nhẽ đi cưa gái lại bảo em ơi xe dream anh là dream thái à đéo ai nó quan tâm Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo có con dream ghẻ mà thần thánh lên vcc
chú ý là tôi đéo chê anh em đi dream nhé,xe nào cũng là xe tùy vào túi tiền,cái tôi đang nói ở đây là nhiều thằng nó thần thánh hóa con xe đấy quá mức,như kiểu là 1 cái xe của chúa trời hay đức phật ban cho vậy, đi xe đấy là sẽ thành thần thánh hay như nào ý 
nực cười vãi cứt Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo

Thanh niên phát biểu câu này hơi bị nhầm nhê :O
Có ông nào để ý là mấy thằng đi dream,đặc biệt là dream thái nó rất thần thánh cái xe đấy của nó lên ko Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oongồi nc với thằng bạn của ông em có con dream thái nhìn bóng bẩy phết,vui miệng khen câu xe ngon thế là nó chém đến tận mẹ nó mây xanh
mình bảo con xe #dream thôi mà ông em làm như ghê lắm,thì nó nói là có đổi xe anh với xe em,em cũng chẳng đổi.mình bảo địt mẹ mày điên,đéo ai nó thèm đổi xe bố hơn 200tr xe mày cho căng 40tr đi đấy là xe ngon,mà giờ làm đéo có xe nào ngon tới giá đấy nữa mà mày bảo tao đổi cho mày,mày bị ảo tưởng à Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo
ko riêng thằng cu đấy mà đầy thằng nó đi con dream nó thần thánh hết sức,nó cứ như nó đang đi siêu xe đéo bằng,cho tao đi sh với dream tao chọn đi dream thế nọ thế kia,thực ra làm đéo có tiền mua sh,cho đi sh chả đi vội,đéo phải nói về độ cưa gái giữa xe dream vơi sh rồi,chả nhẽ đi cưa gái lại bảo em ơi xe dream anh là dream thái à đéo ai nó quan tâm Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo có con dream ghẻ mà thần thánh lên vcc
chú ý là tôi đéo chê anh em đi dream nhé,xe nào cũng là xe tùy vào túi tiền,cái tôi đang nói ở đây là nhiều thằng nó thần thánh hóa con xe đấy quá mức,như kiểu là 1 cái xe của chúa trời hay đức phật ban cho vậy, đi xe đấy là sẽ thành thần thánh hay như nào ý 
nực cười vãi cứt Topics tagged under dream on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum 15zi5oo