Tìm thấy 2 mục


@zozohoho đã viết:Đề nghị BQT khi bảo trì hãy thông báo cho thành viên biết trước nhé, hoặc chặn đăng bài chứ đừng có treo kiểu này.
Tôi rất bức xúc vì bình luận mà tôi đã bỏ ra hơn 30' dưới bài viết này thậm chí 12 chương trong box truyện đều không hiển thị và cũng không được lưu trong thư mục nháp.


Tôi hiểu cảm giác của @hackno1, cũng hiểu lý do khiến bạn này nói người có tên nick tuoitrevn ở tuoitre.xvn 
Tôi không hài lòng với bình luận của @hangcun@danchoi 2 bạn đều là 2 ad của 2 diễn đàn khá lớn mà trước khi phát ngôn chẳng thèm đặt bản thân vào hoàn ảnh của #hackno1
Tôi nhất trí quan điểm với @I Love VN @Linhchi@Châu Minh Long, các bạn đều quá xứng đáng với danh hiệu Sứ giả 2TVN bởi cách ứng xử nhã nhặn, chân tình
Chuyện này nên chấm dứt tại đây thì tốt hơn

Đã giải quyết xong đâu? @I Love VN còn chưa nói cho ra lẽ
Đề nghị BQT khi bảo trì hãy thông báo cho thành viên biết trước nhé, hoặc chặn đăng bài chứ đừng có treo kiểu này.
Tôi rất bức xúc vì bình luận mà tôi đã bỏ ra hơn 30' dưới bài viết này thậm chí 12 chương trong box truyện đều không hiển thị và cũng không được lưu trong thư mục nháp.


Tôi hiểu cảm giác của @hackno1, cũng hiểu lý do khiến bạn này nói người có tên nick tuoitrevn ở tuoitre.xvn 
Tôi không hài lòng với bình luận của @hangcun@danchoi 2 bạn đều là 2 ad của 2 diễn đàn khá lớn mà trước khi phát ngôn chẳng thèm đặt bản thân vào hoàn ảnh của #hackno1
Tôi nhất trí quan điểm với @I Love VN @Linhchi@Châu Minh Long, các bạn đều quá xứng đáng với danh hiệu Sứ giả 2TVN bởi cách ứng xử nhã nhặn, chân tình
Chuyện này nên chấm dứt tại đây thì tốt hơn