Tìm thấy 1 mục

Chưa biết gì thì vô #thehinhonline, biết chút chút thì nghe thêm #swequity cũng dc. Đừng có dại chưa biết gì mà đâm đầu vô wth, trong đó toàn chữ với hình, đọc xong ảo tưởng đã hiểu nhưng thật ra chả hiểu gì. Coi clip hướng dẫn cụ thể từng chút một còn làm sai tùm lum ra ấy