Tìm thấy 1 mục


@Trần Anh đã viết:Dân giầu nước mạnh thanh liên Cầm Was dẫn clan sang TQ đánh clan war.

chắc bạn chưa gặp tụi ả rập, lên clan lvl 6 bắt đầu gặp tay to ả rập max def max #troops max kq thì méo mặt