Facebook là thứ không thể thiếu với giới trẻ ngày nay, nó giống như một xã hội thu nhỏ mà bạn có thể chia sẻ tâm tư, cảm xúc, thể hiện tính cách của bạn thân ...bla...bla