tuổi trẻ 24h Bạn mong muốn trở thành cộng tác viên của Báo Tuổi Trẻ Việt Nam (tuoitre24h.vn) - Vui lòng liên hệ: 0968 929 015Kỹ năng sống: Chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu

#1

on 17.11.17 12:02

Nhi Maruco

Nhi Maruco

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
1.     Mỗi một doanh  nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp đều phải chọn cho mình một loại hình doanh nghiệp phù hợp. Nếu chưa thấy loại hình đó phù hợp thì doanh nghiệp có thể chuyển đổi sang loại hình khác
http://achaulaw.com/thanh-lap-cong-ty-tron-goi
[list="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, \"Times New Roman", "Bitstream Charter", Times, serif; font-size: 16px;"]
[*]

Cơ sở pháp lý


[/list]

 • Luật doanh nghiệp 2014

 • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp


2. Một số hình thức thay đổi loại hình doanh nghiệp

Để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần cân nhắc xem ưu nhược điểm của các loại hình là gi? Dưới đây là một số hình thức chuyển đổi
các loại hình doanh nghiệp

 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên

 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên

 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên;


3. Những giấy tờ cần có khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

 • Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 • Điều lệ công ty;

 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán: gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán, danh sách người lao động hiện có, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;

 • Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty là cá nhân;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các thành viên công ty là tổ chức.

 • Ngoài ra hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp còn phải có các bản cam kết, bản thỏa thuận theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010


Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện luật định.
Trường hợp từ chối, doanh nghiệp được trả lời bằng văn bản có lý do rõ ràng và hướng dẫn những yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật Doanh nghiệp; đồng thời xóa tên doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi trong sổ đăng ký doanh nghiệp. Và theo Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 thì, khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Những bài viết có liên quanhttp://achaulaw.com/mot-dieu-can-biet-ve-bay-mo-hinh-doanh-nghiep-hien-nay/

http://achaulaw.com/danh-gia-cac-loai-hinh-doanh-nghiep/

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết