Theo suy nghĩ của nhiều người để trang điểm cần có đầy đủ dụng cụ làm đẹp. Điều đó có thực sự cần thiết không?