Ai rồi cũng phải trải qua cái thời tuổi trẻ. Mơ mộng có, chứng chắn có và nông nổi cũng có… Để rồi sau này trưởng thành hơn bạn nhìn lại và cảm ơn cuộc sống đã cho ta những ngày được lớn lên.