Và có không ít xu hướng trong số đó sẽ tiếp tục duy trì độ “hot” trong năm 2015!