E và bạn gái e quen nhau cũng không lâu và hầu như ngày nào cũng gặp nhau vì ở chung xóm.Lúc đầu thì 2 đứa vui vẻ lắm nhưng 1 thời gian sau thì e biết là bạn gái e còn qua lại với người cũ.