Thấy con bạn đăng cái này lên tường nhà mình. Ngẫm lại thấy cũng đúng quá, nếu có ny ăn mặc hở hang thích khoe các bác có thích không ?