"Thật không thể tin nổi là Viettel sắp tung ra chức năng mới ""It's Me""  với slogan 3 KHÔNG, không phí thuê bao, không phí cái đặt, không phí data