Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: file tích hợp PayPal trong php

#1

on 24.05.16 10:59

avatar

thamkk0212

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
PayPal là chương trình dùng để bán pnline. Chị áp dụng tích hợp PayPal với những Website bằng cách dùng hoc php 
chương trình dữ liệu có sẵn PayPal
chương trình dữ liệu tích hợp PayPal bao gồm 4 file sau:
constants.php − File này đã bao API username , password và signature.
CallerService.php − File này đã bao PayPal Services , được sử dụng để gọi các service của PayPal.
Xem thêm tài liệu >>> tu hoc lap trinh php
confirmation.php − File này đã bao một form với số trường tối thiểu cần thiết để thực hành tiến trình thanh án nạn mù chữ và nó sẽ trả về kết quả tiến trình thanh án nạn mù chữ thành công hay thất bại.
PayPal_entry.php − Trang này đã sử dụng để gửi user data tới PayPal. Nó hoạt động như là một Adapter giữa PayPal và User Form.
Người dùng phải tải một PayPal SDK file từ trang này và exact một zip file. Zip file chứa 4 php file. Chúng ta không để ý thay đổi bất kỳ file nào ngoại trừ constants.php.
Khách hàng sẽ khai báo Username , password và signature trong cú pháp trên , mà được đặt trong constants.php. Trong bai fnayf là 1 minh chứng thực nghiệm học php cơ bản, để amout sau chót sẽ được thêm vào account của sandbox.
#2

on 10.03.17 22:14

avatar

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...