Loading...

Quảng cáo, giới thiệu dịch vụ: Tìm hiểu về từ khóa strictfp trong Java cơ bản

#1

on 04.06.16 15:30

avatar

thamkk0212

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Phương pháp strictfp chắc chắn rằng mọi người sẽ lấy cùng kết quả trên mỗi nền móng giả sử mọi người thực hiện những hoạt động trong giá trị thực dấu chấm động. Sau dấu số thập phân Precision có khả năng khác nhau giữa các nền móng , và đó là lý do vì sao ngôn ngữ lập trình java cơ bản cung cấp từ khóa strictfp , để mà bạn có khả năng nhận được cùng Cuối cùng trên mỗi nền móng. Bởi thế , bây giờ bạn sẽ có sự điều khiển Trội hơn với các phép toán về số thực.

Code hợp lệ cho từ khóa strictfp trong java cơ bản
Tham gia ngay >>> khóa học lập trình java
Từ khóa strictfp có khả năng được áp dụng trên các phương thức , các lớp , và interface.
strictfp class A//strictfp ap dung tren lop
strictfp interface M//strictfp ap dung tren interface
class A
strictfp void m( )//strictfp ap dung tren phuong thuc

Code không hợp lệ cho từ khóa strictfp trong tự học java cơ bản
Từ khóa strictfp không thể được áp dụng trên các phương thức trừu tượng , các biến hoặc các constructor.
class B 
strictfp abstract void m( );//su to hop khong hop le cua các modifier 

class B 
strictfp int data=10;//modifier strictfp khong duoc cho phep o day

class B 
strictfp B( )//modifier strictfp khong duoc cho phep o day
#2

on 10.03.17 22:26

avatar

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
Loading...

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đợi xíu...


Loading...