Lại một đêm nữa đối mặt với ánh đèn đêm khuya và sự đơn cô, lẻ loi. Nó dần trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, như một tật xấu khó từ bỏ, nó lại suy ngẫm về rất nhiều thứ, và cảm xúc nó dâng trào.