Các bức tượng phúc lộc thọ bằng đá ngày nay đã trở nên rất quen thuộc. Dường như nó xuất hiện trong mọi gia đình người Việt ngày nay