Có nữ diễn viên từng so sánh đạo diễn của cô với Hitler, nhưng cũng có không ít người lại phải lòng những “kẻ độc tài” trên trường quay.