Into the Storm (Cuồng phong thịnh nộ), bộ phim về thảm họa ra mắt cuối tuần qua đã thực sự tạo bất ngờ.