Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Bài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Bài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên FfWzt02#1

19.07.14 23:34

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
Chào tất cả anh em PBMBài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên Clear
Tham gia diễn đàn đã lâu, mà chẳng đóng góp được gì nhiều cho diễn đàn. Hôm nay mình dùng chút ít hiểu biết của mình về PHP ra mắt seri các bài tut về lập trình PHP, cũng như các thứ liên quan đến nó cho những bạn chưa biết, mình sẽ đi từ cơ bản đến nâ cao. Mong rằng qua seri này, có thể tự code cho mình một source "made in Viet Nam" Bài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên 14 . Nếu có gì sai sót, anh em cứ góp ý!

Vào vấn đề chính của Bài 1, còn ai thắc mắc PHP là gì thì xin ghé http://vi.wikipedia.org/wiki/PHP !
"Hello World" là một cụm từ, một chương trình quen thuộc với những ai học lập trình vào lúc đầu. Là một chương trình được code với mục đích in cụm từ "Hello World" ra màn hình.

Phần code (mã) PHP được xử lý từ máy chủ (server) luôn luôn được đặt giữa <?php và ?> hoặc <? và ?>. Ở ngoài phần code PHP thì các đoạn code luôn được gửi về với dạng HTML (Hyper Text Markup Language - ngôn ngữ dùng thiết kế web), và dữ liệu PHP xuất ra (cho client - trình duyệt xem) thường ở dạng này Bài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên 14 .

Để in cụm từ Hello World ra màn hình, ta dùng đoạn mã sau Bài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên Clear :


Code:
<?php
echo 'Hello World<br>';
?>

Kết quả: Hello World (xuống dòng)​
echo là một hàm (function) dùng để in/xuất kết quả trả về cho client. Giá trị xuất ra được đặt trong dấu nháy đơn ' hoặc nháy kép " (hai kiểu này có khác nhau). Nếu muốn trả về dấu nháy thì dùng \' hoặc \" (\ có khả năng vô hiệu chức năng của các kí tự đặc biệt).

Dạng xen kẽ giữa PHP và HTMLCode:
[/INDENT]
<?php
echo 'Hello<br>';
?>
PHP<br>
<?
echo 'World<br>';
?>


Kết quả: Hello
PHP
World

Có phải PHP rất dễ sử dụng không??

Bài 1 đến đây là hết, đón xem bài 2 - Biến và hằng - thao tác biến và hằng
Cảm ơn mọi người đã theo dõi​


Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Thông báo quan trọng - Đóng góp ý kiến - Thắc mắc phản ánh

Bài 1: "Hello PHP World" - code PHP đầu tiên S645ADP
#2

09.03.17 0:19

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf