Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Code Hiệu ứng dành cho Banner FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Code Hiệu ứng dành cho Banner FfWzt02

#1

21.07.14 15:08

Hoàng Hero

Hoàng Hero

Thiên sứ 2T : cấp 4

Thiên sứ 2T : cấp 4
Code:
<div id="Layer2" style="z-index: 1; left: 30px; width: 45px; position: absolute; top: 7px; height: 1px">[size=15][/size]
    <object height="54" width="209">[size=15][/size]
    <embed src="http://vi3nguoi.webng.com/Flash/sao.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" ; type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent" height="320" width="940"></object></div>

Bạn dán code này vào phần "mô tả" của 1 forum nào đó là Oke nhé ...
#2

09.03.17 0:21

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf