CÔNG TY CƠ KHÍ QUỐC ĐẠI
Địa chỉ: Đường Hồ Ngọc Lãm – TP Vinh (KCN Bắc Vinh)
Hotline: 0915.958.249 – 0969.417.366
Email: lequocdai23@gmail.com
Website: inoxnghean.com.vn