Mùa kỷ yếu, Phú Hưng là gương mặt quen thuộc của giới sinh viên. Mỗi lớp cậu chụp với phí trên 4 triệu đồng, cao điểm, một ngày Hưng chụp 10 lớp.