Không chỉ sở hữu thân hình đẹp, Duy Quang, chàng trai người Việt đang sống tại Đức còn là một thạc sĩ ở lĩnh vực Quang học. Anh làm việc trong công ty điện tử uy tín của nước bạn.