Làm cách nào để bạn lấy lại được lòng tin của bạn trai khi chính bạn là người có những việc làm khiến chàng hiểu lầm. Đây là một số cách giúp bạn sớm lấy lại được lòng tin của chàng.