"Hãy rắc tro bụi của chúng tôi vào với nhau để chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.” – Đó là những dòng thơ mà cụ ông, 93 tuổi dành tặng người vợ quá cố đã từng chung sống 70 năm hạnh phúc cùng mình.