Danh sách 10 sao nữ quyền lực nhất Trung Quốc năm 2014 do trang Tecent đưa ra.