Mặc dù đã chia tay nhưng mới đây, Andrea và Yanbi vẫn đi ăn riêng cùng nhau khiến nhiều người bất ngờ.