Không ai phủ nhận giới trẻ ngày nay tự tin và chủ động hơn nhiều so với những thế hệ trước. Nhưng cũng không ít người đồng tình chính những người trẻ ấy đang chịu nhiều ảnh hưởng theo tâm lý số đông và vô tình đánh mất bản sắc cá nhân của chính mình