Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Thông điệp Hay 3 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Thông điệp Hay 3 FfWzt02#1

30.07.14 22:59

Hải Yến 91

Hải Yến 91

Điều Hành Viên
http://www.tuoitrevn.net/f134-forum
Điều Hành Viên
Có những người đi vội đến nỗi, chẳng kịp cho chúng ta cái hẹn của ngày gặp lại.
Cũng có người, họ chẳng vội đi nhưng cũng bẳng buồn cho ai lời hứa hẹn.
Hẳn là vì họ đi không về nữa.
#2

09.03.17 0:30

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf