Bất chấp nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong, không ít cô gái trẻ vẫn quyết định tiêm botox vào bắp chân, mà nhiều khi mục đích chỉ để... đi giày, mặc quần cho đẹp