Chị Hoa, một phụ huynh có con gái học lớp 7 tâm sự: "Một hôm, mình tình cờ mở điện thoại của con, trong đó có 80 tin nhắn, toàn tin nhắn trao đổi giữa con và một cậu con trai. Tò mò, kích vào xem, chị tá hỏa khi nhận thấy nội dung của 80 tin nhắn kia đều kể chuyện về những hoạt động tình dục của con”.