Trong tâm thư gửi thầy giáo hotboy này, nhiều sinh viên nói rằng: "Đã học FTU nhất định phải học thầy Hoàng Anh Duy".