Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Phụ nữ muốn kết hôn nhất định phải chọn người tốt để lấy FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Phụ nữ muốn kết hôn nhất định phải chọn người tốt để lấy FfWzt02#1

11.08.14 20:50

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1
Phụ nữ muốn kết hôn nhất định phải chọn người tốt để lấy. 
- Lấy đúng 1 người đàn ông tốt thì ngày nào cũng là lễ tình nhân. 
- Lấy nhầm thì ngày nào cũng là tết thanh minh. 
- Lấy phải 1 thằng lười thì ngày nào cũng là quốc tế lao động. 
- Lấy phải 1 thằng lăng nhăng thì ngày nào cũng là lễ độc thân. 
- Lấy phải 1 thằng trẻ con thì ngày nào cũng là tết thiếu nhi. 
- Lấy phải 1 thằng lừa đảo thì ngày nào cũng là cá tháng tư.
#2

09.03.17 0:32

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf