Hình ảnh các  mẫu lăng mộ đá gia tộc được cơ sở chúng tôi bán và lắp đặt tại Vĩnh Phúc: