Vì không có em , nên anh phải tự khoác chiếc áo ấm nhất cho riêng mình ..