Khi qua đời, Lưu Đan không để lại bất cứ lời trăn trối nào khiến những người bạn như Triệu Vy, Châu Kiệt, Chu Hoành Gia… đau khổ suốt nhiều tháng trời.