Nhà bạn chẳng sở hữu cái "mỏ" nào nhưng vẫn có kẻ ba hoa: "Cô ta bị gã kia đào mỏ". Đó có thể là tình huống gặp phải khi bạn yêu một anh chàng bảnh trai.