Quả penalty của Verza là tiếng hú kinh hoàng cuối cùng trong cuốn truyện kinh dị của Real Madrid trước khi họ kịp thời thức tỉnh. Chiến thắng thứ 20 thì đã có, thậm chí là thắng đậm, nhưng khó có thể xem đó là thắng lợi thuyết phục.