Các boy không ngờ rằng những thói quen hàng ngày có thể làm sát hại tinh trùng một cách vô tội vạ. Bạn nên xem mình có những thói quen nào dưới đây và hãy từ bỏ ‘ngay và luôn’ nhé!