Tuổi áo trắng nhiều mộng mơ và tuổi này các bạn cũng thường có những mối tình đẹp, trong sáng và thơ ngây. Khi có cảm tình với nhau, đôi khi các bạn cũng không kiềm chế nổi tình cảm và cả hai để bản thân vượt qua giới hạn bằng cách có quan hệ tình dục