Bạn nào biết vào Bios dòng main H71 thiết lập cho ổ đĩa CD chạy trước giúp mình với xin cảm ơn rất nhiều.