Xe cũ của em có quả biển đẹp em thích lắm, em là muốn mua xe mới cùng hãng đó và lại lấy cái biển cũ đó chuyển sang xe mới để dùng tiếp, vì bỏ đi thì tiếc quá