Mình mới mua máy Mp3 nhỏ, có dạng shuffie nhưng là hàng Tàu, ban đầu nge nhạc thì tốt nhưng hết pin, mình dùng dây sạc nối vs cục sạc điện thoại, sạc qa đêm thì không ăn pin, mình cũng thử cắm vào máy tính nhưng vẫn không ăn pin