Xem sex một hồi lâu thì mình có cảm giác như muốn xuất ra ngoài, như vậy có bình thường không các bạn?