Chào mọi người!, mấy hôm nay minh nâng cấp Google Chrome lên bản 39. thì bị lỗi hiển thị font chữ như hình này.