Nếu đọc được những dòng này, anh sẽ biết em nhớ và thương anh nhiều như thế nào. Nhưng anh sẽ không đọc được đâu.
Lời nói mãi cũng chỉ là lời nói, em không còn có cơ hội nào để gần gũi và thể hiện tình yêu dành cho anh được nữa.