Sau khi nhận được phán ánh từ Teener Linh My về hành vi spam liên tục tại nhiều Topic khác nhau của Trần Anh, các Điều hành viên đã tiến hành kiểm tra và kết luận sự việc là có thật.