Đột nhiên nhớ nhung ai đó mà bạn từng quyết rũ bỏ hoàn toàn là điều tự nhiên vì thế bạn cứ mặc kệ chúng. Nhưng hãy chú ý đến 12 dấu hiệu sau. Một khi chúng bất ngờ nảy ra trong suy nghĩ, hãy gạt bỏ nó ngay để cuộc sống yên ả sớm trở lại.