Những khó khăn, rào cản tâm lý đối với học sinh lớp 12 hiện nay, là vấn đề được rất nhiều sự quan tâm không chỉ với giáo viên, phụ huynh và học sinh mà còn nhận được sự quan tâm từ xã hội. Với một số lượng lớn các học sinh lớp 12 rơi vào các hiện tượng như: trầm cảm,lo âu.